Sa mundo na ang oras ay buhay, aasamin ng dalawang ulilang magkapatid na lisanin ang baryong aswang lang ang may ginhawa; ngunit, sa pagpatak ng alas-sais ng gabi ang buhay ang siyang magpapakilos upang itama ang oras.

Six O'Clock

In Barangay Ginhawa, the farthest; less fortunate; and notorious among others face an attack of evil creatures every six o'clock in the evening, Kuya (Brother) and Bunso (Youngest) try to leave their situation while striving to survive in a broken system.