Libag

Ang bawat pagkumpas ng walis sa sahig, ang bawat silid na saksi, ang bawat paghalik ng basahan sa salamin ay sumisimbolo ng buhay ni Noimi Reyes, isang janitress. Ang “Libag” ang sumasalamin sa pagsisikap at pakikipagbuno ng tao sa mundo, marumi man o masangsang, nang may karangalan at pagpapakumbaba.

Comments