New AMA Film Festival Casting Filmmakers Giveaway Suggest Video Random Jobs Crowdfunding Subtitling Film Reviews Support

NHỮNG ĐIỂM CẦN CHÚ Ý KHI BẮT ĐẦU LÀM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, THẠC SỸ

1. Ra thời hạn hoàn thành
- Bước đầu tiên trong việc viết luận án hoặc luận văn của bạn (hoặc bất kỳ bài viết học thuật nào khác) là đặt thời hạn. Chắc hẳn bạn không muốn thời hạn cuối cùng của mình là ngày đáo hạn của bài luận vì bạn cần cần thời gian để xem lại và thay đổi hay bổ sung phần mà chưa chắc chắn.

2. Lên dàn ý cho bài luận văn
- Bạn nên liệt kê tất cả ý tưởng mà bạn có để trợ giúp bạn trong quá trình viết và tiếp theo bạn nên phác thảo chi tiết bài luận của bạn.

3. Chú ý văn phong sử dụng trong bài luận
- Khi bắt đầu viết, bạn hãy nhớ rằng bạn đang chuẩn bị một bài mang tính học thuật vì vậy hay luôn chỉn chu từ ngữ và đảm bảo phong cách viết thật trang trọng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tham khảo một bài học thuật để xem luận án nên được cấu trúc như thế nào. Chúc các bạn thành công!
Và nếu quá trình hoàn thành luận văn thạc sĩ của bạn xảy ra các vấn đề phát sinh thì đừng ngại mà không chia sẻ để được hỗ trợ nhé
Xem thêm:

Viết luận văn thuê ở tphcm
https://luanvanviet.com/mau-de-cuong-luan-van-thac-si-luat-luat-kinh-te-de-tham-khao/
https://luanvanvietblog.wordpress.com/2019/04/03/dich-vu-viet-thue-luan-van-cao-hoc-luan-an-tien-si/

0 Responses

Posting as Hooman

Comments are disabled in this discussion.